Kasutajatingimused

ostumaailm.ee on ettevõtte SONIC INVEST OÜ kaubamärk. Selles dokumendis nimetab SONIC INVEST OÜ ennast järgmiselt: "ostumaailm.ee".

Meie ostumaailm.ee'saustame oma kodulehe külastajate privaatsust ja oleme loonud käesolevadtingimused, et selgitada, (1) millist infot me Teilt võtame, kui meie lehekülgekülastate, (2) kuidas me seda informatsiooni kasutada võime, (3) teie valikuid,kuidas me seda informatsiooni kasutada võime, ja (4) milliseid turvameetmeidrakendame, et seda informatsiooni kaitsta. Teatud informatsioon Teie kohtasalvestatakse automaatselt meie serveri poolt; muu informatsioon salvestatakseainult juhul, kui selle meile edastate (nt esitades meile ostutellimuse).

Informatsioon, mida salvestame automaatselt

Kui külastate sedaveebilehte, salvestatakse teatud Teid isiklikult mittepuudutav informatsioonautomaatselt meie serverisüsteemi poolt. Selline info, nagu Teie kasutatavveebibrauser, operatsioonisüsteem ja Teie arvuti IP aadress (number, milleeraldab Teie arvutile internetiteenuse pakkuja), salvestatakse seetõttu, ethõlbustada meie veebilehe ideaalset kuvamist Teie arvutiekraanil. Me võimetalletada seda informatsiooni turvalisuskaalutlustel, statistika koostamiseksvõi seadusega nõutud tingimustel.

Isikliki nformatsioon, mida meiega jagate

Me võime küsida Teiltisiklikke andmeid erineval viisil. Näiteks võite meile edastada sellistinformatsiooni, kui (1) täidate veebipoes mõne ankeedi (nt. erinevad ankeedid,et registreeruda uudislehega, kampaaniatega liitumisel, konto loomisel võiküsimustikule vastamisel); (2) täidate ankeedi, et meiega ühendust võtta; (3)ostate meilt tooteid või teenuseid.

Sellistel juhtudel võibTeilt küsitav informatsioon olla näiteks Teie nimi, e-maili aadress,postiaadress ja postiindeks, riik ja telefoninumber. Me ei küsi Teiltkrediitkaardinumbreid või muud finantsinformatsiooni. Seda infot küsitakse meieautoriseeritud makseterminali Skrill Ltd. poolt. Lisaks võime küsida muud vähemisiklikku informatsiooni, nagu Teie sünnipäeva, sugu, keele-eelistusi, hobisidning meie kodulehe külastamisega seonduvat infot (nt Teieveebikülastusharjumusi ja -eelistusi). Muidugi ei ole te kohustatud ühelegisellisele küsimusele vastama (või meie kodulehel mõnele kindlale lingile võinupule klikkima), kuid sellisel juhul võivad olla mõned meie poolt pakutudtooted või teenused Teie jaoks mingil määral piiratud.

Kuidas võidakse kasutada Teie isiklikku informatsiooni?

ostumaailm.ee piires

Kui Te ostate meilttooteid või teenuseid, kasutame Teie poolt edastatud isiklikku infot, et täitaTeie tellimus ja pakkuda kliendituge. Paljud veebipoe kliendid on eritimurelikud oma krediitkaardiandmete osas - need andmed talletatakse turvaliseltmeie ülalpool mainitud makseterminalides ja jagatakse ainult pankadega võimuude seadusega sätestatud instantsidega (palun vaadake makseterminalide omaprivaatsustingimusi). Lisaks võidakse teatud mitte-finantsilist infot jagada,kui vaja, ettevõtetega, mis on seotud Teie tellimuse täitmisega (nt. tellimuseteostamine, tehniline tugi, arveldamine, postitamine, hoiustamine). Me eirendi, müü ega jaga Teie isiklikku informatsiooni reklaamipartneritega võimuude era- või juriidiliste isikutega.

Kui tellimuse täitmiseajal soovite liituda meie uudiskirjaga või kampaaniatega, võime kasutada Teieisiklikku infot ja muud infot, mida Teie kohta talletame, et hoida Teid kursismeie toodetega või võtta Teiega ühendust toodete või teenuste osas, mis meiearvates võiksid Teile huvi pakkuda. Teil on alati võimalus sellistestteavitustest keelduda. Keelduda saate, kui järgite vastavas kirjas olevaidjuhiseid või saates meile e-maili.

Seadusega sätestatud põhjustel

Me jätame endale õiguseedastada Teie isiklikku informatsiooni Eesti Vabariigi seadusega sätestatudviisil, kui leiame, et see informatsioon on vajalik Teie tuvastamiseks, Teiegakontakteerumiseks või Teie vastu hagi esitamiseks juhul, kui olete rikkunudmeie üldtingimusi või kahjustate meelega või kogemata meie ettevõtte õigusi võiomandit, veebilehe teisi külastajaid või kedagi teist, kes võiks ollapuudutatud Teie käitumisest või tegevusest. Sellistel juhtudel nõuamevõimalusel eelpool mainitud kõrvalistel isikutel Teie andmete saladuses hoidmist.

ostumaailm.ee varana

Me täname Teid, etusaldate meile oma isiklikku informatsiooni ja teatame, et Teie informatsioonon ühtlasi ka ostumaailm.ee vara ja saab tavapäraseks osaks meieäridokumentides. Kui ostumaailm.ee vahetab osaliselt või täielikult omanikkuvõi astub partnerlusse mõne teise ettevõttega, võidakse Teie isiklikinformatsioon edastada vastavale ettevõttele. Me teatame Teile igasugusestsellisest tegevusest aegsasti.

Teie isikliku info kaitsmine.

ostumaailm.ee hoolib Teieisikliku info turvalisusest. Me järgime üldlevinud standardeid, et kaitsta Teieinfot ja vältida sellele ebaseaduslikku ligipääsu, säilitada andmete turvalisusja kasutada Teie isiklikku informatsiooni õigesti. Kui jagate omakrediitkaardiandmeid, kaitsevad meie makseterminalid Teie infot SSLkrüpteerimismeetodiga.

Hoolimata suurtesttehnoloogilistest edusammudest, mida on rakendatud andmete kaitsmisel, ei olesiiski ükski elektrooniline infoedastus ja -talletussüsteem teadaolevalt 100%turvaline. Seega, kuigi kasutame modernseid ja majanduslikult mõistlikke viiseTeie isikliku info kaitsmiseks, ei saa me garanteerida selle info absoluutsetturvalisust selle edastamisel või säilitamisel meie süsteemi piires.

Lapsevanematele, kes on mures oma laste turvalisuse osas meie lehe külastamisel.

Me oleme igale vanuselesobilik veebilehekülg, mis ei talleta teadlikult mingit infot laste kohta, keson alla 13 aasta vanused. Hetkel ei salvesta me oma veebilehel mingit infotisiku vanuse kohta. Lisaks on meie veebileht siiski suunatud täiskasvanutele,millele vihjavad ka meie poolt kasutatavad maksesüsteemid.

Küpsised

"Küpsis" onväike tekstifail, mille võib veebileht salvestada Teie arvuti kõvakettaleandmete säilitamise tarvis. Küpsised teevad lehekülje külastamise lihtsamaks, salvestadesnäiteks Teie paroole või seadistusi, hoides meeles Teie ostukorvi sisu võimuudel sarnastel viisidel; lisaks ka, et tuvastada Teid, kui pöördute tagasimeie kodulehele ja vältimaks vajadust Teiepoolseks andmete uuestisisestamiseks. Enamik veebibrausereid on vaikimisi seadistatud küpsiseid vastuvõtma. Siiski on Teil võimalus keelata brauseril neid salvestamast või pannasee Teid teavitama enne küpsise salvestamist (nendeks seadistusteks peaksitelugema vastava veebibrauseri kasutusjuhendit). Kui otsustate keelata küpsistesalvestamise brauseri poolt, võivad mõned meie veebilehe osad Teie jaokstäielikult mitte töötada või töötada märkimisväärselt aeglasemalt.

Mõned meie leheküljedvõivad sisaldada elektroonilisi pilte (nimetusega "Clear GIF","Single-Pixel GIF" või "Web beacon"), mis võimaldavad meillugeda kodulehe külastusi või saada ligi küpsistele. Põhimõtteliselt võib igameie veebilehel olev pilt toimida ka "Clear GIF-ina." Tavaliselt on"Clear GIF-id" siiski väga väikesed (u. 1x1 piksli suurused) failid.Nad on tavaliselt nähtamatud, aga nende olemasolu võib siiski märgata, kuivaatate veebibrauseri kaudu kodulehe koodi. "Clear GIF" on niivõrdväike seetõttu, et ta ei kasutaks kodulehe väärtuslikku ruumi arvutiekraanil,mida on parem kasutada vajaliku info kuvamiseks. Me võime kasutada "ClearGIF-e" ka oma e-mailides, et saada kinnitust selliste e-mailide avamisekohta. ostumaailm.ee poolt üles seatud "Clear GIF-id" ei olekasutusel Teie isikliku info kogumiseks või jälgimiseks, kuigi neid võidaksekasutada koos küpsistega, et salvestada teatud toiminguid. Me kasutame"Clear GIF-e" reeglina selleks, et kokku panna anonüümset statistikatmeie veebilehe ja e-mailide kohta.

Lingid teistele veebilehekülgedele

Meie koduleht võibsisaldada linke kõrvalistele veebilehtedele, mis pakuvad kaupu või teenuseid,mida ostumaailm.ee mingil viisil toetab. Need veebilehed ei ole hallatud võijuhitud ostumaailm.ee poolt ja kõik tehingud, kuhu satute neid veebilehtikülastades on juba vastavuses nende veebilehtede tingimuste jaturvalisussüsteemidega. Te ei tohiks eeldada, et nende tingimused või tavadühtivad meie ettevõtte omadega. Inimesed, kes külastavad neid veebilehti, peaksidtutvuma vastavate lehtede tingimustega.

Kuidas meiega ühendust võtta

Kui Teil on küsimusi meieprivaatsustingimuste kohta, võite ühendust võtta meie klienditeenindusegakasutades meie kontaktileheküljel olevaid rekvisiite. Kui saame küsimuse meieprivaatsustingimuste kohta, kasutame Teie isiklikku infot (nt Teie e-mailiaadressi) ainult selleks, et Teile vastata. Kui Teie küsimus on seotud mõnemeie partnerfirmaga, võime jagada Teie infot ka temaga, et tagada Teile parimvastus.

Muudatused privaatsus tingimustes

Me jätame endale õigusemuuta või uuendada neid privaatsustingimusi igal ajal, seega soovitame Teilmeie privaatsustingimustega aegajalt jälle tutvuda. Kui teeme märkimisväärseidmuudatusi neis tingimustes, teavitame Teid sellest ka oma kodulehel. Me võimeteavitada Teid sellistest muutustest ka e-maili teel.

Rahvusvahelised külastajad

Meie veebilehekülg jaserverid, mis lehte kuvavad, asuvad Ameerika Ühendriikides. Kogu informatsioon,mida selle veebilehe külastajatelt kogume, salvestatakse, kasutatakse võitöödeldakse osaliselt või täielikult Ameerika Ühendriikides või EestiVabariigis (kus asub meie peakontor). Kõik ostud sellelt veebileheltsooritatakse juriidiliselt Eesti Vabariigis. Kõik sellel veebilehel kuvatavallub Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele.

Meie privaatsustingimustega nõustumine

Kasutades sedaveebilehekülge nõustute viisidega, kuidas ostumaailm.ee kogub Teie isiklikkuinformatsiooni lähtudes käesolevatest privaatsustingimustest.

ostumaailm.ee on ettevõtte SONIC INVEST OÜ kaubamärk. Selles dokumendis nimetab SONIC INVEST OÜ ennast järgmiselt: "ostumaailm.ee".

 

Meie ostumaailm.ee'saustame oma kodulehe külastajate privaatsust ja oleme loonud käesolevadtingimused, et selgitada, (1) millist infot me Teilt võtame, kui meie lehekülgekülastate, (2) kuidas me seda informatsiooni kasutada võime, (3) teie valikuid,kuidas me seda informatsiooni kasutada võime, ja (4) milliseid turvameetmeidrakendame, et seda informatsiooni kaitsta. Teatud informatsioon Teie kohtasalvestatakse automaatselt meie serveri poolt; muu informatsioon salvestatakseainult juhul, kui selle meile edastate (nt esitades meile ostutellimuse).
 

Informatsioon, mida salvestame automaatselt

Kui külastate sedaveebilehte, salvestatakse teatud Teid isiklikult mittepuudutav informatsioonautomaatselt meie serverisüsteemi poolt. Selline info, nagu Teie kasutatavveebibrauser, operatsioonisüsteem ja Teie arvuti IP aadress (number, milleeraldab Teie arvutile internetiteenuse pakkuja), salvestatakse seetõttu, ethõlbustada meie veebilehe ideaalset kuvamist Teie arvutiekraanil. Me võimetalletada seda informatsiooni turvalisuskaalutlustel, statistika koostamiseksvõi seadusega nõutud tingimustel.
 

Isiklik informatsioon, mida meiega jagate

Me võime küsida Teiltisiklikke andmeid erineval viisil. Näiteks võite meile edastada sellistinformatsiooni, kui (1) täidate veebipoes mõne ankeedi (nt. erinevad ankeedid,et registreeruda uudislehega, kampaaniatega liitumisel, konto loomisel võiküsimustikule vastamisel); (2) täidate ankeedi, et meiega ühendust võtta; (3)ostate meilt tooteid või teenuseid.

Sellistel juhtudel võibTeilt küsitav informatsioon olla näiteks Teie nimi, e-maili aadress,postiaadress ja postiindeks, riik ja telefoninumber. Me ei küsi Teiltkrediitkaardinumbreid või muud finantsinformatsiooni. Seda infot küsitakse meieautoriseeritud makseterminali Skrill Ltd. poolt. Lisaks võime küsida muud vähemisiklikku informatsiooni, nagu Teie sünnipäeva, sugu, keele-eelistusi, hobisidning meie kodulehe külastamisega seonduvat infot (nt Teieveebikülastusharjumusi ja -eelistusi). Muidugi ei ole te kohustatud ühelegisellisele küsimusele vastama (või meie kodulehel mõnele kindlale lingile võinupule klikkima), kuid sellisel juhul võivad olla mõned meie poolt pakutudtooted või teenused Teie jaoks mingil määral piiratud.
 

Kuidas võidakse kasutada Teie isiklikku informatsiooni?

ostumaailm.ee piires

Kui Te ostate meilttooteid või teenuseid, kasutame Teie poolt edastatud isiklikku infot, et täitaTeie tellimus ja pakkuda kliendituge. Paljud veebipoe kliendid on eritimurelikud oma krediitkaardiandmete osas - need andmed talletatakse turvaliseltmeie ülalpool mainitud makseterminalides ja jagatakse ainult pankadega võimuude seadusega sätestatud instantsidega (palun vaadake makseterminalide omaprivaatsustingimusi). Lisaks võidakse teatud mitte-finantsilist infot jagada,kui vaja, ettevõtetega, mis on seotud Teie tellimuse täitmisega (nt. tellimuseteostamine, tehniline tugi, arveldamine, postitamine, hoiustamine). Me eirendi, müü ega jaga Teie isiklikku informatsiooni reklaamipartneritega võimuude era- või juriidiliste isikutega.

Kui tellimuse täitmiseajal soovite liituda meie uudiskirjaga või kampaaniatega, võime kasutada Teieisiklikku infot ja muud infot, mida Teie kohta talletame, et hoida Teid kursismeie toodetega või võtta Teiega ühendust toodete või teenuste osas, mis meiearvates võiksid Teile huvi pakkuda. Teil on alati võimalus sellistestteavitustest keelduda. Keelduda saate, kui järgite vastavas kirjas olevaidjuhiseid või saates meile e-maili.

Seadusega sätestatud põhjustel

Me jätame endale õiguseedastada Teie isiklikku informatsiooni Eesti Vabariigi seadusega sätestatudviisil, kui leiame, et see informatsioon on vajalik Teie tuvastamiseks, Teiegakontakteerumiseks või Teie vastu hagi esitamiseks juhul, kui olete rikkunud meieüldtingimusi või kahjustate meelega või kogemata meie ettevõtte õigusi võiomandit, veebilehe teisi külastajaid või kedagi teist, kes võiks ollapuudutatud Teie käitumisest või tegevusest. Sellistel juhtudel nõuamevõimalusel eelpool mainitud kõrvalistel isikutel Teie andmete saladuseshoidmist.


ostumaailm.ee varana

Me täname Teid, etusaldate meile oma isiklikku informatsiooni ja teatame, et Teie informatsioonon ühtlasi ka ostumaailm.ee vara ja saab tavapäraseks osaks meieäridokumentides. Kui ostumaailm.ee vahetab osaliselt või täielikult omanikkuvõi astub partnerlusse mõne teise ettevõttega, võidakse Teie isiklikinformatsioon edastada vastavale ettevõttele. Me teatame Teile igasugusestsellisest tegevusest aegsasti.

Teie isikliku info kaitsmine.

ostumaailm.ee hoolib Teieisikliku info turvalisusest. Me järgime üldlevinud standardeid, et kaitsta Teieinfot ja vältida sellele ebaseaduslikku ligipääsu, säilitada andmete turvalisusja kasutada Teie isiklikku informatsiooni õigesti. Kui jagate oma krediitkaardiandmeid,kaitsevad meie makseterminalid Teie infot SSL krüpteerimismeetodiga.

Hoolimata suurtesttehnoloogilistest edusammudest, mida on rakendatud andmete kaitsmisel, ei olesiiski ükski elektrooniline infoedastus ja -talletussüsteem teadaolevalt 100% turvaline.Seega, kuigi kasutame modernseid ja majanduslikult mõistlikke viise Teieisikliku info kaitsmiseks, ei saa me garanteerida selle info absoluutsetturvalisust selle edastamisel või säilitamisel meie süsteemi piires.

Lapsevanematele, kes on mures oma laste turvalisuse osas meie lehe külastamisel.

Me oleme igale vanuselesobilik veebilehekülg, mis ei talleta teadlikult mingit infot laste kohta, keson alla 13 aasta vanused. Hetkel ei salvesta me oma veebilehel mingit infotisiku vanuse kohta. Lisaks on meie veebileht siiski suunatud täiskasvanutele,millele vihjavad ka meie poolt kasutatavad maksesüsteemid.

Küpsised

"Küpsis" onväike tekstifail, mille võib veebileht salvestada Teie arvuti kõvakettaleandmete säilitamise tarvis. Küpsised teevad lehekülje külastamise lihtsamaks,salvestades näiteks Teie paroole või seadistusi, hoides meeles Teie ostukorvisisu või muudel sarnastel viisidel; lisaks ka, et tuvastada Teid, kui pöördutetagasi meie kodulehele ja vältimaks vajadust Teiepoolseks andmete uuestisisestamiseks. Enamik veebibrausereid on vaikimisi seadistatud küpsiseid vastuvõtma. Siiski on Teil võimalus keelata brauseril neid salvestamast või pannasee Teid teavitama enne küpsise salvestamist (nendeks seadistusteks peaksitelugema vastava veebibrauseri kasutusjuhendit). Kui otsustate keelata küpsistesalvestamise brauseri poolt, võivad mõned meie veebilehe osad Teie jaokstäielikult mitte töötada või töötada märkimisväärselt aeglasemalt.

Mõned meie leheküljedvõivad sisaldada elektroonilisi pilte (nimetusega "Clear GIF","Single-Pixel GIF" või "Web beacon"), mis võimaldavad meillugeda kodulehe külastusi või saada ligi küpsistele. Põhimõtteliselt võib igameie veebilehel olev pilt toimida ka "Clear GIF-ina." Tavaliselt on"Clear GIF-id" siiski väga väikesed (u. 1x1 piksli suurused) failid.Nad on tavaliselt nähtamatud, aga nende olemasolu võib siiski märgata, kuivaatate veebibrauseri kaudu kodulehe koodi. "Clear GIF" on niivõrdväike seetõttu, et ta ei kasutaks kodulehe väärtuslikku ruumi arvutiekraanil,mida on parem kasutada vajaliku info kuvamiseks. Me võime kasutada "ClearGIF-e" ka oma e-mailides, et saada kinnitust selliste e-mailide avamisekohta. ostumaailm.ee poolt üles seatud "Clear GIF-id" ei olekasutusel Teie isikliku info kogumiseks või jälgimiseks, kuigi neid võidaksekasutada koos küpsistega, et salvestada teatud toiminguid. Me kasutame"Clear GIF-e" reeglina selleks, et kokku panna anonüümset statistikatmeie veebilehe ja e-mailide kohta. 

Lingid teistele veebilehekülgedele

Meie koduleht võibsisaldada linke kõrvalistele veebilehtedele, mis pakuvad kaupu või teenuseid,mida ostumaailm.ee mingil viisil toetab. Need veebilehed ei ole hallatud võijuhitud ostumaailm.ee poolt ja kõik tehingud, kuhu satute neid veebilehtikülastades on juba vastavuses nende veebilehtede tingimuste jaturvalisussüsteemidega. Te ei tohiks eeldada, et nende tingimused või tavadühtivad meie ettevõtte omadega. Inimesed, kes külastavad neid veebilehti,peaksid tutvuma vastavate lehtede tingimustega.

Kuidas meiega ühendust võtta

Kui Teil on küsimusi meieprivaatsustingimuste kohta, võite ühendust võtta meie klienditeenindusega kasutades meie kontaktileheküljel olevaid rekvisiite. Kui saame küsimuse meie privaatsustingimuste kohta, kasutame Teie isiklikku infot (nt Teie e-mailiaadressi) ainult selleks, et Teile vastata. Kui Teie küsimus on seotud mõnemeie partnerfirmaga, võime jagada Teie infot ka temaga, et tagada Teile parimvastus.

Muudatusedprivaatsustingimustes

Me jätame endale õigusemuuta või uuendada neid privaatsustingimusi igal ajal, seega soovitame Teilmeie privaatsustingimustega aegajalt jälle tutvuda. Kui teeme märkimisväärseidmuudatusi neis tingimustes, teavitame Teid sellest ka oma kodulehel. Me võimeteavitada Teid sellistest muutustest ka e-maili teel.

Rahvusvahelisedkülastajad

Meie veebilehekülg jaserverid, mis lehte kuvavad, asuvad Ameerika Ühendriikides. Kogu informatsioon,mida selle veebilehe külastajatelt kogume, salvestatakse, kasutatakse võitöödeldakse osaliselt või täielikult Ameerika Ühendriikides või EestiVabariigis (kus asub meie peakontor). Kõik ostud sellelt veebileheltsooritatakse juriidiliselt Eesti Vabariigis. Kõik sellel veebilehel kuvatavallub Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele.

Meieprivaatsustingimustega nõustumine

Kasutades sedaveebilehekülge nõustute viisidega, kuidas ostumaailm.ee kogub Teie isiklikkuinformatsiooni lähtudes käesolevatest privaatsustingimustest.